500,000,000 

TERA 240 2.4 TẤN

TERA 240 THÙNG KÍN INOX

345,000,000 

TERA 240 2.4 TẤN

TERA 240 THÙNG LỬNG

328,000,000 

TERA 240 2.4 TẤN

TERA 240 THÙNG MUI BẠT

328,000,000 
MỚI

TERA 240L THÙNG 4.4M

TERA 240L THÙNG BẠT

417,000,000 
MỚI

TERA 240L THÙNG 4.4M

TERA 240L THÙNG ĐÔNG LẠNH

580,000,000 
MỚI

TERA 240L THÙNG 4.4M

TERA 240L THÙNG KÍN INOX

422,000,000 
MỚI

TERA 240L THÙNG 4.4M

TERA 240L THÙNG LỬNG

406,000,000 

TERA 250 3 TẤN

TERA 250 CHỞ GIA SÚC

444,000,000 
535,000,000 

TERA 250 3 TẤN

TERA 250 THÙNG KÍN INOX

380,000,000 

TERA 250 3 TẤN

TERA 250 THÙNG LỬNG

365,000,000