500,000,000 

TERA 240 2.4 TẤN

TERA 240 THÙNG KÍN INOX

345,000,000 

TERA 240 2.4 TẤN

TERA 240 THÙNG LỬNG

328,000,000 

TERA 240 2.4 TẤN

TERA 240 THÙNG MUI BẠT

328,000,000